θέσεις εργασίας Βόλος

Θέσεις εργασίας 21 έως 30 από 55

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «RECITAL» [8502] (Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχ. Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις Συνεργατών στα πλαίσια του έργου «Διερεύνηση τεχνο-οικονομικής σκοπιμότητας ίδρυσης μονάδας κομποστοποίησης» [185] (Μηχανολόγοι Μηχανικοί)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταδιδακτορικού Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «ΕΠΕΑ-Θ: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές - ΚΡΗΠΙΣ» [87]  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Content Marketing Executive at Incrediblue  Cais upatrasel
Βόλος :Incrediblue is changing the way people experience holidays by enabling aspiring and experienced boaters to book unique boats directly from their owners.
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «RECITAL» [8504] (Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «Ευφυής έλεγχος και διαχείριση αειφορικών θερμοκηπίων - GREENSENSE» - «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» [187] (Επιστημονικός Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης ειδικότητας Φυσικού ή Περιβαλλοντολόγου)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «NANOTRIM» [142] (Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων με εξειδίκευση σε προγραμματιστικές τεχνικές και βάσεις)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π "SCoRPiO— Significance-Based Computing for Reliability and Power Optimization" [71]  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του έργου «RECITAL» [8500] (Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ. Η/Υ)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα πλαίσια του έργου «RECITAL» [8902] (Υποψήφιος Διδάκτορας, ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ)  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 ημέρες πριν