θέσεις εργασίας Ιωάννινα

Θέσεις εργασίας 61 έως 70 από 232

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011–ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ–Βιο-οδηγούμενη απομόνωση κυτταροπροστατευτικών συστατικών από Ελληνικά Αρωματικά Φυτά και η χρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη νέων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων (15090/2014)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Βιο-οδηγούμενη…
13 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο" (9089/2014)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να αξιολογήσει τη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
13 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών και Μεθόδων Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της Παραδοσιακής Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας" (2636/2014) (Φυσικός ή Χημικός)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Ποσοτική ανάλυση της καθαρότητας και γνησιότητας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας με τεχνικές ακτινών - Χ. Πτυχίο Τμήματος Φυσικού ή Χημικού.
13 ημέρες πριν

Μηχανικοί CAD στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (1504)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες…
13 ημέρες πριν

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην PLAN A.E.  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Ιδρύθηκε το 2005 στα Ιωάννινα και έχει 4 τομείς δραστηριοποίησης: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στα προγράμματα…
13 ημέρες πριν

"ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου" (Μεταπτυχιακοί φοιτητές πληροφορικής)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :«ΔΡΑΣΗ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ:
13 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" (8726/2014)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Σύνθεση Συμπλόκων και Παρασκευή Πορωδών Μητρών & Υβριδικών Υλικών. Πτυχίο επιστημών Χημείας ή Υλικών ή Περιβάλλοντος ή συναφών ειδικοτήτων.
13 ημέρες πριν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1850/2014 "Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές"  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων ανάλυσης μεγάλων γράφων για επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών δικτύων στην πλατφόρμα map-reduce (μέρος του πακέτου εργασίας Ε2)…
13 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ" (4063/2014)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών…
13 ημέρες πριν

Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (Μηχανολόγοι/Αεροναυπηγοί/Πολιτικοί Μηχανικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακοί φοιτητές)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Η εταιρεία ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, με έδρα τα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται από το 1994 με επιτυχία στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων με στρατηγικούς πελάτες…
13 ημέρες πριν