θέσεις εργασίας Κιλκίς

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 26
Δημιούργησε τη δικία σου θέση εργασίας

Business Analyst Team Leader  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο όμιλος Klemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για τη διεύθυνση Digital Innovation στο τμήμα…
1 ημέρα πριν

Business Analyst  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο όμιλος Klemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για τη διεύθυνση Digital Innovation στο τμήμα…
1 ημέρα πριν

Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων Εξωτερικού  skywalker.gr
Κιλκίς :Θέση εργασίας από την ΚΕΒΕ Α.Ε. Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην προώθηση των προϊόντων της εταιρίας στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων…
30+ ημέρες πριν

R&D Electrical Engineer  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο όμιλος εταιριών Kleemann, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, επιθυμεί να προσλάβει για τη διεύθυνση Engineering &…
5 ημέρες πριν

Sales Representative  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο όμιλος εταιριών Kleeman λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για την εμπορική διεύθυνση στη Βιομηχανική…
5 ημέρες πριν

Μηχανικός Πωλήσεων Ανακαινίσεων  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο όμιλος εταιριών Klemman, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά, επιθυμεί να προσλάβει για τη διεύθυνση customer experience στο…
30+ ημέρες πριν

Μηχανικός Συντηρητής Βάρδιας  skywalker.gr
Κιλκίς :Η γαλακτοβιομηχανία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της. Επιθυμεί να προσλάβει στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στους Κάτω Απόστολους…
30+ ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής Βάρδιας  skywalker.gr
Κιλκίς :Η γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη Α.Ε. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της επιθυμεί. Να προσλάβει στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στους Κάτω Αποστόλους…
30+ ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής  skywalker.gr
Κιλκίς :Θέση εργασίας από την ΚΕΒΕ Α.Ε. Ο υποψήφιος θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής μονάδας στη Νέα Σάντα.
30+ ημέρες πριν

Διαχειριστής Προγραμμάτων PRP / MRP  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο όμιλος εταιριών Kleeman λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για τη διεύθυνση παραγωγής, στη θυγατρική…
21 ημέρες πριν