θέσεις εργασίας Λάρισα

Θέσεις εργασίας 31 έως 40 από 127

MQ-9 Communicator (Systems Administrator 3)  Huntington Ingalls Industries Inc.
Λάρισα :The Communicator position will be instrumental in providing MQ-9 ISR support for the US Military customer by managing and ensuring connectivity for all Rapid…
18 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγοι  JobFind
Λάρισα :Η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. εταιρεία αλουμινίου ζητά να προσλάβει ηλεκτρολόγους βάρδιας για μόνιμη απασχόληση στο εργοστάσιο στις εγκαταστάσεις Κουλουρίου.
20 ημέρες πριν

Aircraft Logistics Manager (Logistics Management Analyst 2)  HII
Λάρισα :As the capability and solution are developed, this position will migrate into the daily logistics management for multiple sites in Europe.
19 ημέρες πριν

MQ-9 Communicator (Systems Administrator 3)  HII
Λάρισα :The Communicator position will be instrumental in providing MQ-9 ISR support for the US Military customer by managing and ensuring connectivity for all Rapid…
18 ημέρες πριν

Telecommunications Specialist/SatCom Planner  Envistacom
Λάρισα :This position supports a US Military customer and may have a 24 x 7 support requirement which could include an Extended Workweek (EWW) or Shift Work during…
20 ημέρες πριν

Network Administrator Tier II  Envistacom
Λάρισα :This position supports a US Military customer and may have a 24 x 7 support requirement which could include an Extended Workweek (EWW) or Shift Work during…
20 ημέρες πριν

System Administrator Tier II  Envistacom
Λάρισα :This position supports a US Military customer and may have a 24 x 7 support requirement which could include an Extended Workweek (EWW) or Shift Work during…
20 ημέρες πριν

Technical Project Manager  Envistacom
Λάρισα :This position supports a US Military customer and may have a 24 x 7 support requirement which could include an Extended Workweek (EWW) or Shift Work during…
20 ημέρες πριν

Rapid Launch & Recovery Site Lead (Mgr Project Management 2)  HII
Λάρισα :The MQ-9 Site Lead will be instrumental in managing, planning, and assisting in the daily operations of the Rapid-Launch and Recovery Element (R-LRE) program to…
17 ημέρες πριν

Aircraft Logistics Manager (Logistics Management Analyst 2)  Huntington Ingalls Industries Inc.
Λάρισα :As the capability and solution are developed, this position will migrate into the daily logistics management for multiple sites in Europe.
19 ημέρες πριν