θέσεις εργασίας Μεσολόγγι

Θέσεις εργασίας 1 έως 5 από 5

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τεχνική υποστήριξη του έργου "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου"  Cais upatrasel
Μεσολόγγι :Για ένα (1) άτομο για την ανάθεση των παρακάτω αντικειμένων με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα και αμοιβές. Έντυπα διοικητικής υποστήριξης των κοινών δράσεων των…
30+ ημέρες πριν

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟ  Cais upatrasel
Μεσολόγγι :Θέση εργασίας (μερικής αποσχόλησης) Βιολόγου στον εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που δραστηριοποιείται ως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε/ Κε.Δι.Βι. Μ2/ΙΕΚ με έδρα…
30+ ημέρες πριν

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟY  Cais upatrasel
Μεσολόγγι :Θέση εργασίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟY στον εκπαιδευτικό οργανισμό ΑΛΦΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ που δραστηριοποιείται ως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε/ Κε.Δι.Βι. Μ2/Ι.Ε.Κ. με έδρα το Μεσολόγγι…
30+ ημέρες πριν

ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Cais upatrasel
Μεσολόγγι :Κάτοχος πιστοποιητικού Γερμανικής γλώσσας επίπεδο C2 ή πτυχίου γερμανικής φιλολογίας.
30+ ημέρες πριν

Θέσεις Ερευνητών στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης Ιχθύωντου Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του Παν. Πατρών  Cais upatrasel
Μεσολόγγι :Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής και Γενετικής Βελτίωσης…
17 μήνες πριν