θέσεις εργασίας Ασφάλειες

Θέσεις εργασίας 21 έως 30 από 576

Robotics Process Automation Solution Engineer  skywalker.gr
:Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή…
1 ημέρα πριν

Full Stack Software Engineer  skywalker.gr
:Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή…
1 ημέρα πριν

IT ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ  kariera.gr
Κορωπί :Ικανότητα στην λειτουργία και ασφάλεια ενσύρματων και ασυρμάτων δικτύων. Κατανόηση και διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων (MSSQL) .
1 ημέρα πριν

IT Content Platform Administrator  kariera.gr
Αθήνα :Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών συν bonus επί την επίτευξη εταιρικών στόχων, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, υπολογιστή και ιδιωτική…
1 ημέρα πριν

Quality Manager  Indeed
Ηράκλειο :Πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης, με αντικείμενο σπουδών σχετικό με την ασφάλεια τροφίμων. Ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου τμήματος…
1 ημέρα πριν

Τεχνικός Ασφάλειας  Demo S.A.
Κρυονέρι :Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και βελτίωσης των…
1 ημέρα πριν

Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Junior  ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS
Αθήνα :Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή…
1 ημέρα πριν

Χημικός Μηχανικός - Junior  ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS
Αθήνα :Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή…
1 ημέρα πριν

Μηχανολόγος/ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Senior  ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS
Αθήνα :Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή…
1 ημέρα πριν

Χημικός Μηχανικός - Senior  ICAP EMPLOYMENT SOLUTIONS
Αθήνα :Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
1 ημέρα πριν