θέσεις εργασίας Διαφήμιση-Promotion

Θέσεις εργασίας 51 έως 60 από 6320

Καθηγητές Πληροφορικής Λύκειο  skywalker.gr
:Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning). Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
2 ημέρες πριν

Διευθυντής Παραγωγής Χρωμάτων  skywalker.gr
:O όμιλος εταιριών Druckfarben Hellas S.A για την KRAFT PAINTS αναζητά: Διευθυντής Παραγωγής Χρωμάτων για τις εγκαταστάσεις του ομίλου στον Ασπρόπυργο…
2 ημέρες πριν

Training and Quality Manager  LTVplus
Θεσσαλονίκη :Preferably Assistant Manager / Managers specializing in Training & Quality Control/Assurance or equivalent. Designs and deliver training programs effectively.
2 ημέρες πριν

Καθηγητές Οικονομολόγος ΕΑΠ  skywalker.gr
:Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning). Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
2 ημέρες πριν

Σερβιτόρος  skywalker.gr
:Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους/τις υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2 ημέρες πριν

Καθηγητές Οικονομικών Λύκειο  skywalker.gr
:Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning). Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
2 ημέρες πριν

Καθηγητές Πληροφορικής ΑΕΙ  skywalker.gr
:Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning). Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
2 ημέρες πριν

Καθηγητές Κοινωνιολόγοι ΑΕΙ  skywalker.gr
:Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning). Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
2 ημέρες πριν

Υπεύθυνος Λειτουργίας Γραφείου  JobFind
Θεσσαλονίκη :Τακτική επικοινωνία με τους συνδρομητές μας προς βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.
2 ημέρες πριν

Χημικοί Λύκειο  skywalker.gr
:Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line εκπαίδευσης (e-learning). Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
2 ημέρες πριν