θέσεις εργασίας Μεταφορές-Logistics Καλαμάτα

Θέσεις εργασίας 1 έως 1 από 1
Δημιούργησε τη δικία σου θέση εργασίας

Προϊστάμενος Παραγωγής  Randstad
Καλαμάτα :Ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της παραγωγής όπως μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, συντήρηση και συσκευασία για την πραγματοποίηση των…
30+ ημέρες πριν