θέσεις εργασίας Μηχανικοί Αλεξανδρούπολη

Θέσεις εργασίας 1 έως 9 από 9

SALES ENGINEER  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :It will be a strong advantage to have a electrical-electronics or mechanical or marine engineering qualification. As a Sales Engineer, you will responsible for:
8 ημέρες πριν

SALES DIRECTOR  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Participate in product development planning by introducing market and client feedback and requirements. Reporting directly to the CEO, the Sales Director as a…
8 ημέρες πριν

SALES MANAGER  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Commercially aware, Market Trends, Product knowledge, able to identify New Business opportunities. Excellent communication skills (written, verbal, presentation…
8 ημέρες πριν

MARINE ELECTRICAL ENGINEER  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :The Engineer will be responsible to emply in projects (software and hardware) on vessels regarding data collections from sensors, instruments, PLCs and SCADA…
8 ημέρες πριν

ELECTRICAL / ELECTRONIC ENGINEER  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Bachelor's Degree in a technical field regarding electrical/electronic engineering or higher. The Engineer will be responsible to support manufacturing…
8 ημέρες πριν

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Participate in product development planning by introducing market and client feedback and requirements. Reporting directly to the CEO, the Development Director…
8 ημέρες πριν

SOFTWARE SUPPORT DEVELOPER  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Experience with full lifecycle of development, including product release. Bachelor’s degree (or higher) in Computer Science or another field that has an…
8 ημέρες πριν

SOFTWARE DEVELOPMENT TEAM MANAGER (SDTM)  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Experience working with Agile development methodologies and SaaS or Cloud based solutions is preferred. Minimum of 5 years in product development with a track…
8 ημέρες πριν

SOFTWARE MANAGER  Prisma Electronics
Αλεξανδρούπολη :Experience writing Visual Studio, C++, or C# coding. Working directly with the Product team to turn ideas into software. Comfort in both Linux and Windows.
8 ημέρες πριν