θέσεις εργασίας Μηχανικοί Βόλος

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 26

Sales Representative P&G Health Care  Iagora
Βόλος :As Sales Representative in P&G Health Care business you are assigned to be the achieve significant objectives and develop effective distribution and product…
1 ημέρα πριν

Mechanical Maintenance Engineer  JobFind
Βόλος :Follow Health & Safety regulations in accordance with the company’s policies and standards. Properly maintain the mechanical equipment and organize the…
3 ημέρες πριν

Sales Agent  kariera.gr
Βόλος :Maximize brand awareness and communicate new product opportunities. You will act as the face of the brand, carrying out visits within a defined territory, with…
3 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός  JobFind
Βόλος :Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για οργάνωση εργοταξίου από τεχνική εταιρεία με έδρα το Βόλο. Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου σε έργο ύδρευσης στη Μαγνησία.
13 ημέρες πριν

Maintenance Engineer  kariera.gr
Βόλος :Planning / reporting of plant equipment and utilities maintenance activities. Planning and implementation of small-scale projects for the smooth operation of…
11 ημέρες πριν

Maintenance Supervisor  kariera.gr
Βόλος :Bachelor’s Degree and/or MSc in Engineering, Chemistry or related field. Supervising plant’s E/M equipment to ensure the smooth operation of the facility.
12 ημέρες πριν

Manufacturing Engineer  Indeed
Βόλος :A Bachelor's in EE, CE or Physics. Design experience with RF modules, preferably 802.15.4, 802.11 or Bluetooth. Excellent documentation and reporting skills.
9 ημέρες πριν

Backend Software Engineer  Indeed
Βόλος :Write clean code and tests to develop functional web – backend applications. Troubleshoot and debug applications when needed. Basic Dev Ops tasks knowledge.
9 ημέρες πριν

Front End Software Engineer  Indeed
Βόλος :Proven experience as a Front End developer or similar role. A degree in computer science, engineering, or math. Troubleshoot and debug applications when needed.
9 ημέρες πριν

Embedded Systems Engineer  Indeed
Βόλος :Solid C or C++ coding skills. A Bachelor's in EE, CE or CS. Track record in embedded systems, microcontrollers or FPGA programming for commercial products.
9 ημέρες πριν