θέσεις εργασίας Μηχανικοί Βόλος

Θέσεις εργασίας 1 έως 5 από 5

Web Developer - Software Engineer  CollegeLink
Βόλος :Familiarity with PHP frameworks (Laravel or Symfony). Websites development & maintenance (back-end & front-end). Collaboration with the marketing team.
14 ημέρες πριν

Agente di vendita  Indeed
Βόλος :Animal Science or similar Degree. Proficiency in learning a product range quickly; _Tecnozoo is an Italian leading company, specialized in production of…
20 ημέρες πριν

Chief of Staff  Indeed
Βόλος :Assists the development of product roadmap and oversees the strategic priorities of the company are consistently met. Runs the OKR review processes.
25 ημέρες πριν

CFD Simulation Engineer  Indeed
Βόλος :For this position, we are looking for a skilled Engineer or Scientist with a proven record in the field of *Computational Fluid Dynamics *(CFD).
28 ημέρες πριν

Embedded Systems Engineer  Indeed
Βόλος :Solid C or C++ coding skills. A Bachelor's in EE, CE or CS. We are looking for an exceptional, motivated and skillful embedded engineer.
30+ ημέρες πριν