θέσεις εργασίας Μηχανικοί Ιωάννινα

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 28

Γραφίστας / στρια  Indeed
Ιωάννινα :Αναζητά δημιουργικά άτομα για την παραπάνω θέση. Δημιουργία Digital Banner Ads, Newsletters, Homepage Banners, Social Media Posts.
3 ημέρες πριν

Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (Μηχανολόγοι/Αεροναυπηγοί/Πολιτικοί Μηχανικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακοί φοιτητές)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών…
16 ημέρες πριν

Μηχανικοί Λογισμικού στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών…
16 ημέρες πριν

Μηχανικοί CAD στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (1504)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών…
16 ημέρες πριν

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Η ΝΙΚΙ ζητεί Μηχανικούς Λογισμικού/Υπολογιστών, Ηλεκτρο-λόγους Μηχανικούς, κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος. Βασική γνώση Eclipse ή IntelliJ.
16 ημέρες πριν

Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (Μηχανολόγοι/Αεροναυπηγοί/Ναυπηγοί Μηχανικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών…
16 ημέρες πριν

Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (Μηχανολόγοι/Αεροναυπηγοί/Πολιτικοί Μηχανικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών…
16 ημέρες πριν

Student Marketeer - Ioannina (Student Brand Manager)  Red Bull
Ιωάννινα :BE A BRAND & PRODUCT AMBASSADOR. Passionate about the Red Bull brand and product. Our Red Bull Student Marketeers are part of the most dynamic and empowered…
14 ημέρες πριν

IT Linux system engineer  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Experience with infrastructure automation through scripting using (for example) Python, Shell, or others. Experience with Ejabberd server or RabbitMQ message…
16 ημέρες πριν

Μηχανικοί Multi Body Analysis στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (1505)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Στην εταιρεία εργάζονται μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανικοί λογισμικού, βιομηχανικοί σχεδιαστές, φυσικοί και επιστήμονες των ανθρωπιστικών…
16 ημέρες πριν