θέσεις εργασίας Μηχανικοί Πάτρα

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 39

Quality Assurance Engineer  Thinkdigital group
Πάτρα :BS or MS in Computer Science, Information Systems or a related field. Experienced in BrowserStack or similar testing environment. Do you have what it takes?
7 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Επίβλεψης Έργου  skywalker.gr
:Μηχανικός επίβλεψης δημόσιων έργων ανάπλασης εντός αστικού ιστού, συντονισμός και διαχείριση εργολάβων / προμηθευτών, σύνταξη επιμετρήσεων, ΑΠΕ, κλείσιμο…
20 ημέρες πριν

Sales Engineer (Patra)  Adecco
Πάτρα :Sales Engineer (Patra or General Peloponnesus area). AEI or TEI Degree in civil, industrial, or mechanical engineering. Manage and develop existing customers.
14 ημέρες πριν

2021 Graduate Software Engineer  Citrix Systems, Inc.
Πάτρα :Experience with one or more scripting languages e.g. JavaScript, PowerShell. Proficient in one or more programming language such as C, C++, Java, Python.
17 ημέρες πριν

1 θέση εργασίας για Μηχανολόγο μηχανικό στην εταιρεία CBL Patras SA  Cais upatrasel
Πάτρα :CBL is looking for a mechanical engineer for the engineering and maintenance department. An experience in a production environment in technical department or a…
18 ημέρες πριν

2021 Summer Intern Software Engineer  Citrix Systems, Inc.
Πάτρα :Experience with one or more scripting languages e.g. JavaScript, PowerShell. Working towards a Bachelor’s or Master’s Degree from an accredited university.
21 ημέρες πριν

Visual Designer Intern  Citrix Systems, Inc.
Πάτρα :Currently enrolled in a Bachelor’s or Master’s degree from an accredited university. If you’re an engineer, we’ll give you plenty of ways to test your skills on…
30+ ημέρες πριν

Cloud Platform Engineer (Remote Greece)  Citrix Systems, Inc.
Πάτρα :Proficiency in one or more cloud providers (AWS, Azure, GCP) or in large-scale SaaS on any platform. Have exposure to systems or applications at scale.
30+ ημέρες πριν

Cloud software engineer (Remote Greece)  Citrix Systems, Inc.
Πάτρα :Have proficiency in one or more cloud providers (AWS, Azure, GCP) or in large-scale SaaS on any platform. Develop software with one or more languages (C#, Java,…
30+ ημέρες πριν

Senior Cloud software engineer (Remote Greece)  Citrix Systems, Inc.
Πάτρα :Have proficiency in one or more cloud providers (AWS, Azure, GCP) or in large-scale SaaS on any platform. Develop software with one or more languages (C#, Java,…
30+ ημέρες πριν