θέσεις εργασίας Μηχανικοί

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 3647

Χημικός Μηχανικός - Χημικός  JobFind
Θεσσαλονίκη :Ζητείται πτυχιούχος Χημικός / Χημικός Μηχανικός με τουλάχιστον 24μηνη εμπειρία σε επιχειρήσεις φαρμάκων.
2 ώρες πριν

Front Office Manager  JobFind
Θεσσαλονίκη :Excellent knowledge of English language; a second language (German, Russian or French) will be considered as an asset. Degree / Diploma in Hotel Management.
2 ώρες πριν

Data Engineer, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Αθήνα :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or a related engineering field. Experience as a software developer using Go or Python.
4 ώρες πριν

Data Engineer, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Μαρούσι :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or a related engineering field. Experience as a software developer using Go or Python.
4 ώρες πριν

Python Software Engineer, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Μαρούσι :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or related engineering field. Experience with Salesforce development/integration or APEX.
4 ώρες πριν

Python Software Engineer, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Αθήνα :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or related engineering field. Experience with Salesforce development/integration or APEX.
4 ώρες πριν

Business Analyst, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Μαρούσι :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or a relevant work experience. Experience as a software engineer.
4 ώρες πριν

Business Analyst, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Αθήνα :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or a relevant work experience. Experience as a software engineer.
4 ώρες πριν

Data Scientist, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Αθήνα :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or a related engineering field. Experience within machine learning frameworks such as TensorFlow or PyTorch.
4 ώρες πριν

Data Scientist, Commercial Systems  Canonical - Jobs
Μαρούσι :Bachelor's degree or equivalent in Computer Science or a related engineering field. Experience within machine learning frameworks such as TensorFlow or PyTorch.
4 ώρες πριν