θέσεις εργασίας Ναυτιλιακά

Θέσεις εργασίας 61 έως 70 από 92

Β’ & Γ’ Σερβιτόροι  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

B’ Bartender  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Β’ Αρτοποιός & Β’ Ζαχαροπλάστης  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Α’ Σερβιτόροι  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Α’ Αρτοποιός & Α’ Ζαχαροπλάστης  skywalker.gr
:Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση. Τα βιογραφικά που δεν θα πληρούν τα παραπάνω δεδομένα, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα απαντηθούν…
5 μήνες πριν

Καμαριέρες / Καθαρίστριες / Γενικών Kαθηκόντων  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Σπουδαστές Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πρακτική Άσκηση)  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Ηλεκτρολόγοι / Υδραυλικοί / Ψυκτικοί  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Maitre / Captain  skywalker.gr
:Τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη ολόσωμη φωτογραφία. Διακριτική διαχείριση όλων των βιογραφικών και άμεση απάντηση.
5 μήνες πριν

Hotel Manager  skywalker.gr
:Ζητάμε την κάλυψη της θέσης του Hotel Manager. Βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη διαδικασιών λειτουργίας (SOP's) όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου (Front Office,…
6 μήνες πριν