θέσεις εργασίας Νομικά Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 15

Σύμβουλος Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  skywalker.gr
Θέρμη :Συγκέντρωση δικαιολογητικών, εκπόνηση μελετών για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος). Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
1 ημέρα πριν

Project Manager - Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Θεμάτων της Εταιρείας  JobFind
Θεσσαλονίκη :Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία.
1 ημέρα πριν

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
3 ημέρες πριν

Τηλεφωνική προώθηση και πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Η TDIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
12 ημέρες πριν

Δικηγόρος Υποκ/τος Θεσσαλονίκης  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :H Δικηγορική Εταιρεία Σιούφας & Συνεργάτες, η μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο της, με παρουσία στην Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Βουκουρέστι, δραστηριοποιείται…
23 ημέρες πριν

Υποδιευθυντές / Διευθυντές Καταστημάτων  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Υποδιευθυντές / Διευθυντές Καταστημάτων - Νομός Θεσσαλονίκης. Η Market Ιn, 100% ελληνική αλυσίδα καταστημάτων super market με δίκτυο 200 καταστημάτων ανά την…
22 ημέρες πριν

Γραμματέας Διεύθυνσης  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Η VITAFARM μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
29 ημέρες πριν

Υπάλληλοι Υποδοχής & Υπάλληλοι Υποδοχής Νυχτερινής Βάρδιας  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Η εταιρία ακινήτων δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Ανειδίκευτοι Εργάτες /Καθαρίστριες  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Η εταιρία ακινήτων δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Γραμματειακή & Λογιστική Υποστήριξη  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Η εταιρία ακινήτων δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν