θέσεις εργασίας Νομικά Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 19

Σύμβουλος Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  skywalker.gr
Θέρμη :Συγκέντρωση δικαιολογητικών, εκπόνηση μελετών για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος). Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5 ώρες πριν

Sales Secretary - Office Coordinator  JobFind
Θεσσαλονίκη :Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία.
6 ημέρες πριν

Λογιστής/Λογίστρια/ Υπεύθυνος Ταμείου  JobFind
Θεσσαλονίκη :Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία.
6 ημέρες πριν

Στέλεχος τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών – Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Προϋπηρεσία 3 ετών στη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμος κ.λπ. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
13 ημέρες πριν

Στέλεχος Διαχείρισης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων  Indeed
Θεσσαλονίκη :Συνεχή ενημέρωση για ανοιχτές δράσεις/προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Αγροτικά Προγράμματα, Interreg, Ευρωπαϊκά, κτλ. Άριστη γνώση εφαρμογών MS Office.
7 ημέρες πριν

Υποδιευθυντές / Διευθυντές Καταστημάτων  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Υποδιευθυντές / Διευθυντές Καταστημάτων - Νομός Θεσσαλονίκης. Η Market Ιn, 100% ελληνική αλυσίδα καταστημάτων Super Market με δίκτυο άνω των 200 καταστημάτων…
17 ημέρες πριν

Εκπρόσωποι Τμήματος Τηλεφωνικών Πωλήσεων  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Η TDIAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
20 ημέρες πριν

Σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  CollegeLink
Θεσσαλονίκη :Προϋπηρεσία 3 ετών στη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμος κ.λπ. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης.
14 ημέρες πριν

Πωλητές  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
21 ημέρες πριν

Prepaid expert – What’s up Student (Στελέχωση τμήματος Promotion- προώθησης φοιτητικών πακέτων καρτοκινητής)  kariera.gr
Θεσσαλονίκη :Ασφάλεια και όλα τα δικαιώματα που ορίζει ο νόμος (δώρα, επιδόματα, άδειες). H Amuse & η Ομάδα καρτοκινητής του What’s up σε ένα πανελλαδικό project που αφορά…
30+ ημέρες πριν