θέσεις εργασίας Νομικά Καβάλα

Θέσεις εργασίας 1 έως 1 από 1

Σύμβουλοι Πωλήσεων (Πωλήτρια-τής)  skywalker.gr
Καβάλα :Μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
11 μήνες πριν