θέσεις εργασίας Νομικά

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 168

Junior IT (έδρα Νομός Αττικής)  Indeed
Κορωπί :Εισαγωγική εταιρία βιομηχανικών εργαλείων-μηχανημάτων και οικιακών συσκευών*. Με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά επιθυμεί να προσλάβει.
1 ημέρα πριν

Δικηγόρος  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους ως δικηγόρος. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση.
4 ημέρες πριν

Δικηγόρος (έως €870)  Aggelies Ergasias (greece)
Κύπρος :ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ , ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΥΕΛΙΞΙΑ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
5 ημέρες πριν

Συντηρητής  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται…
6 ημέρες πριν

Δικηγόρος  kariera.gr
Μοσχάτο :Δικηγορική Εταιρεία ζητεί Δικηγόρο για μόνιμη συνεργασία τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας που ειδικεύεται στη εξωδικαστική και δικαστική επιδίωξη επισφαλών…
6 ημέρες πριν

Εργάτες / Συντηρητές  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
6 ημέρες πριν

Λογιστής με ειδίκευση στις Κυπριακές Επιχειρήσεις  JobFind
Θεσσαλονίκη :Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία.
6 ημέρες πριν

Ναύτης  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται…
6 ημέρες πριν

Νυχτοφύλακας  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται…
6 ημέρες πριν

Σύμβουλος Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Συγκέντρωση δικαιολογητικών, Εκπόνηση μελετών για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος). Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6 ημέρες πριν