θέσεις εργασίας Νομικά

Θέσεις εργασίας 21 έως 30 από 107

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ  kariera.gr
Λάρισα :Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
13 ημέρες πριν

Ταμίας / Υπάλληλος Υποδοχής  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
18 ημέρες πριν

Ταμίας  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
14 ημέρες πριν

Δικηγόρος  skywalker.gr
Σάμος :Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως δικηγόρος. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση.
18 ημέρες πριν

Βοηθοί Νοσηλευτών / Φυσικοθεραπευτές / Λουτρονόμοι  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
14 ημέρες πριν

Υπάλληλος Υποδοχής  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
14 ημέρες πριν

Λουτρονόμοι, Νοσηλευτές/τριες  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
18 ημέρες πριν

Δικηγόρος Αθηνών  kariera.gr
Αθήνα :Δικηγορική εταιρεία με έδρα στο Μοσχάτο ζητεί Δικηγόρο Αθηνών για μόνιμη συνεργασία, επιθυμητή εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού Δικαίου και…
17 ημέρες πριν

Νοσηλευτές-τριες  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
14 ημέρες πριν

Αποθηκάριος / Επόπτης Ταμείων  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
17 ημέρες πριν