θέσεις εργασίας Νομικά

Θέσεις εργασίας 31 έως 40 από 105

Μπουφετζής Κυλικείου / Αναψυκτηρίου  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
20 ημέρες πριν

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8ωρη απασχόληση  kariera.gr
Αθήνα :Η iCall μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
20 ημέρες πριν

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ  kariera.gr
Λάρισα :Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
18 ημέρες πριν

Δικηγόρος Αθηνών  kariera.gr
Αθήνα :Δικηγορική εταιρεία με έδρα στο Μοσχάτο ζητεί Δικηγόρο Αθηνών για μόνιμη συνεργασία, επιθυμητή εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού Δικαίου και…
23 ημέρες πριν

Δικηγόρος  skywalker.gr
Σάμος :Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών ως δικηγόρος. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μη κυβερνητική οργάνωση.
24 ημέρες πριν

Ταμίας / Υπάλληλος Υποδοχής  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
23 ημέρες πριν

Λουτρονόμοι, Νοσηλευτές/τριες  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
23 ημέρες πριν

Ανειδίκευτος Εργάτης  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίησημε κάθε πρόσφορο μέσοτων ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
26 ημέρες πριν

Μπουφετζής Κυλικείου  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
26 ημέρες πριν

Ταμίας Κυλικείου / Πωλητηρίου  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
26 ημέρες πριν