θέσεις εργασίας Νομικά

Θέσεις εργασίας 61 έως 70 από 166

Εκδότης (Ταμίας) Εισιτηρίων / Καρτών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Υπάλληλοι Μπουφέ / Barista Σαλέ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα  skywalker.gr
Έδεσσα :Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Νομικός Σύμβουλος  kariera.gr
Αθήνα :Η EUROPEAN DYNAMICS (ED) αναζητά Νέο/α Νομικό Σύμβουλο που θα παρέχει υπηρεσίες με έδρα το Μαρούσι Αττικής. Απαραίτητες προϋποθέσεις και επιθυμητά προσόντα:
30 ημέρες πριν

Υπάλληλος Γραφείου / Ταμίας Σαλέ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα  skywalker.gr
Έδεσσα :Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού  skywalker.gr
:Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων Σαλέ στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα  skywalker.gr
Έδεσσα :Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα  skywalker.gr
Έδεσσα :Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Καθαριστές-στριες στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα  skywalker.gr
Έδεσσα :Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην…
30+ ημέρες πριν

Νομικός Σύμβουλος  European Dynamics
Μαρούσι :Η EUROPEAN DYNAMICS (ED) αναζητά Νέο/α Νομικό Σύμβουλο που θα παρέχει υπηρεσίες με έδρα το Μαρούσι Αττικής. Απαραίτητες προϋποθέσεις και επιθυμητά προσόντα:
30 ημέρες πριν

Έμπειρος Λογιστής / Λογίστρια  JobFind
Θεσσαλονίκη :Να έχει την δυνατότητα, ανεπηρέαστος από φορολογικά, λογιστικά και νομικά ζητήματα, να δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και με συνεχή εξέλιξη εταιρεία.
30+ ημέρες πριν