θέσεις εργασίας Νομικά

Θέσεις εργασίας 71 έως 80 από 81

Σύμβουλοι Πωλήσεων (Πωλήτρια-τής)  skywalker.gr
:Μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
4 μήνες πριν

Υπεύθυνος-η Καταστήματος  skywalker.gr
Κοζάνη :Μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
5 μήνες πριν

Σύμβουλοι Πωλήσεων (Πωλήτρια-τής)  skywalker.gr
Κοζάνη :Μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
5 μήνες πριν

Σύμβουλος Επιχειρήσεων  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.λπ.).
5 μήνες πριν

Σύμβουλοι Πωλήσεων (Πωλήτρια-τής)  skywalker.gr
Καβάλα :Μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
5 μήνες πριν

Δικηγόρος  skywalker.gr
:Ικανοποιητική επαγγελματική εμπειρία σε ποικίλα νομικά θέματα ως νομικός σύμβουλος και δικηγόρος ενώπιον διαφόρων ελληνικών δικαστηρίων.
5 μήνες πριν

Λογιστής  skywalker.gr
Αθήνα :Πολύ καλή γνώση μισθοδοσίας (έκδοση μισθοδοσίας, εργατικός νόμος). Εταιρία με ηγετική θέση στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών.
5 μήνες πριν

Σύμβουλος Πωλήσεων  skywalker.gr
:Η qmetric | HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της AGRIS, τη θέση του/της. Η AGRIS κατέχει ηγετική θέση στον παραγωγικό κλάδο του πρωτογενούς…
5 μήνες πριν

Σύμβουλοι Οικογενειακών/Οικιακών Προγραμμάτων Vodafone (Νομός Αττικής)  Manpower
:Σου αρέσει να βάζεις στόχους και να τους πετυχαίνεις; Θες να εργαστείς στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών; Προώθηση προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
9 μήνες πριν

Εξωτερικός Πωλητής (Νομός Λασιθίου Κρήτης)  Manpower
:Ενημέρωση πελατών, επίδειξη και πώληση του νέου προϊόντος. Ανάπτυξη και αξιοποίηση δικτύου επαφών με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων.
9 μήνες πριν