θέσεις εργασίας Πληροφορική Βόλος

Θέσεις εργασίας 1 έως 8 από 8

Backend Software Engineer  Indeed
Βόλος :Write clean code and tests to develop functional web – backend applications. Receive a task – feature request and plan the actions needed to accomplish it in a…
27 ημέρες πριν

Full-stack Software Engineers/Developers (Remote option)  Indeed
Βόλος :Experience as a java full-stack developer. Experience with databases, relational or no-sql. Expertise with spring, hibernate, restful services.
21 ημέρες πριν

DevOps Engineer (Remote option)  Indeed
Βόλος :Experience with java and scripting languages. \* We are offering a telecommuting option, rotation-based for residents of Thessaloniki, or fully remote for the…
21 ημέρες πριν

University of Thessaly Students Accommodation PPP  PLANET S.A.
Βόλος :Experience of facilities management in academic buildings and/or dormitories. University degree in law, finance, engineering or equivalent.
21 ημέρες πριν

Web developer (full stack) at Incrediblue  Cais upatrasel
Βόλος :Attendance expenses paid for one developer conference or workshop of your choice per year. You should be able to demonstrate prior experience on web sites you…
9 μήνες πριν

Content Marketing Executive at Incrediblue  Cais upatrasel
Βόλος :3+ years of experience in a relevant field (Communications, Content, PR, Copywriting or Marketing). As you will create, implement, track and optimize content…
9 μήνες πριν

Data Science (Machine Learning)  Cais upatrasel
Βόλος :MSc or PhD in Computer Science or related field with at least 1 year of post degree work experience . Demonstrated experience in the field of statistics,…
9 μήνες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π "SCoRPiO— Significance-Based Computing for Reliability and Power Optimization" [71]  Cais upatrasel
Βόλος :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
9 μήνες πριν