θέσεις εργασίας Πληροφορική Βόλος

Θέσεις εργασίας 1 έως 7 από 7

WordPress Web Developer (In-House)  CollegeLink
Βόλος :Excellent knowledge of PHP, MySQL, HTML, js, CSS. The ideal candidate should have a solid background in web development and work experience in WordPress, with…
19 ημέρες πριν

Senior PHP Developer  Computerades
Βόλος :Άριστη γνώση PHP (MVC frameworks). Προτάσεις, προγραμματισμός και εκτέλεση βελτιώσεων. Εταιρεία στο Βόλο με δικό της custom-made application που…
30+ ημέρες πριν

WordPress Web Developer  Indeed
Βόλος :Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει έχει ένα σταθερό υπόβαθρο ανάπτυξης web και εργασιακής εμπειρίας σε *WordPress*, με εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, γραφής και…
29 ημέρες πριν

Web developer (full stack) at Incrediblue  Cais upatrasel
Βόλος :We are looking for a passionate full-stack web developer to join our development team. Attendance expenses paid for one developer conference or workshop of your…
30+ ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του Ε Π "SCoRPiO— Significance-Based Computing for Reliability and Power Optimization" [71]  Cais upatrasel
Βόλος :Προγραμματιστής για εφαρμογές Web και επιστημονικές εφαρμογές. Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω…
30+ ημέρες πριν

Data Science (Machine Learning)  Cais upatrasel
Βόλος :Java, Javascript, Haskell, C++, Python. MSc or PhD in Computer Science or related field with at least 1 year of post degree work experience .
30+ ημέρες πριν

Content Marketing Executive at Incrediblue  Cais upatrasel
Βόλος :3+ years of experience in a relevant field (Communications, Content, PR, Copywriting or Marketing). We’re an innovation driven, committed and fun to be around…
30+ ημέρες πριν