θέσεις εργασίας Πληροφορική Ιωάννινα

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 42

Information Communications & Technology (ICT) Officer  skywalker.gr
Δήμος Ιωαννιτών :System profiles, warranties and IT stock/accessories; BS/BA in Information technology or related field. Assist logistics staff in inventorying and tracking IT…
1 ημέρα πριν

Real Estate Photographer  LemonOne
Ιωάννινα :Whether it is for real estate, hotels, or food delivery, appealing photos create a strong impression on the viewer. What we are looking for.
2 ημέρες πριν

Προγραμματιστής εφαρμογών για κινητά (Mobile App Programmer)  kariera.gr
Ιωάννινα :Γνώση Xamarin και C# θα εκτιμηθεί. Προγραμματιστής εφαρμογών για κινητά (Mobile App Programmer). Ανάπτυξη εφαρμογών σε JAVA και IDE Android Studio.
3 ημέρες πριν

Γραφίστας / στρια  Indeed
Ιωάννινα :Συμμετοχή στον σχεδιασμό Web Interfaces. Αναζητά δημιουργικά άτομα για την παραπάνω θέση. Δημιουργία Digital Banner Ads, Newsletters, Homepage Banners, Social…
4 ημέρες πριν

C# Senior Developer, T-SQL στη Natech Α.Ε. (Ref: SENDEV-01)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Σχεδιασμός διεπαφών με χρήση WCF ή Web Services σε C#. Άριστη γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε C#. Ανάπτυξη δομών και κλάσεων υποδομής σε C#.
6 ημέρες πριν

Java Developers στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (1509)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Άριστη γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java. Εμπειρία σε Model Driven Development, σχεδίαση βάσεων δεδομένων και SQL. Άριστη γνώση του Eclipse RCP framework.
6 ημέρες πριν

IT Linux system engineer  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Experience with infrastructure automation through scripting using (for example) Python, Shell, or others. Experience with Ejabberd server or RabbitMQ message…
6 ημέρες πριν

Μηχανικοί Λογισμικού στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Ευχέρεια σε SQL ή/και NoSQL τεχνολογίες. Ευχέρεια στην ανάπτυξη user interfaces για web applications. Μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι η βιομηχανική…
6 ημέρες πριν

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Εμπειρία στην υλοποίηση εφαρμογών Java ή JAVA EE. Βασική γνώση σε Angular (JS) web development. Βασική γνώση Eclipse RCP, JAVA FX ή SWING.
6 ημέρες πριν

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 792/2014 "Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Γνώσεις χρήσης ACTIONSCRIPT3, JAVASCRIPT, MYSQL, PHP, JSP, HTML, XML, JOOMLA. Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και…
6 ημέρες πριν