θέσεις εργασίας Πληροφορική Κατερίνη

Θέσεις εργασίας 1 έως 1 από 1

Μηχανολόγος Μηχανικός- Προϊστάμενος Συντήρησης (Πιερία)  Adecco
Κατερίνη :Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των κύριων και των υποστηρικτικών μηχανών παραγωγής. Προγραμματισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στη συντήρηση των…
30+ ημέρες πριν