θέσεις εργασίας Πληροφορική Κατερίνη

Θέσεις εργασίας 1 έως 5 από 5

Υπεύθυνος Παραγωγής  JobFind
Κατερίνη :Προγραμματισμός των βαρδιών του ανθρώπινου δυναμικού του εργοστασίου. Αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή και επεξεργασία χάρτου.
20 ημέρες πριν

Μηχανολόγος Μηχανικός - Προϊστάμενος ομάδας συντήρησης  JobFind
Κατερίνη :Προγραμματισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στη συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
28 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Προϊστάμενος ομάδας συντήρησης  JobFind
Κατερίνη :Προγραμματισμός, επίβλεψη και συμμετοχή στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
28 ημέρες πριν

Τεχνολόγος Τροφίμων  JobFind
Κατερίνη :Οργάνωση και προγραμματισμός της βραδινής βάρδιας Έλεγχος παραλαβών και τήρηση ιχνηλασιμότητας Διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας (προδιαγραφές, αναλύσεις, επιστροφές,…
30+ ημέρες πριν

Mitarbeiter/in Bereich eCommerce  Road Solution - Logistik Service GmbH
Κατερίνη :Kontaktpflege mit Kunden und Partnern. Kroatisch-, Slowenisch-, oder Deutschkenntisse sind von Vorteil. Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.
19 μήνες πριν