θέσεις εργασίας Πληροφορική Μαραθώνας

Θέσεις εργασίας 131 έως 140 από 198

Senior Java Software Engineer  Agile Actors
Χαλάνδρι :Experience in implementing REST or SOAP Java APIs. Experience with at least one Java framework (preferably Spring 4+ or JEE 6+) and ORM framework.
30+ ημέρες πριν

Senior Network Engineer  MassiveGRID
Μαρούσι :BS in Technical or Engineering field (or equivalent) required. Ability to be on call or assure critical incident response.
30+ ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Συντήρησης  Randstad
Μαρούσι :Προγραμματισμός και εποπτεία εργασιών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης. Είσαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εμπειρία στην Συντήρηση Φωτοβολταϊκών σταθμών;
30+ ημέρες πριν

Software Engineer  ATC GR
Χαλάνδρι :This ad is related to iLab (RnD) department. If you are interested in opportunities, please submit your CV. We always evaluate potential talents.
4 μήνες πριν

Senior Product Manager  voiceweb
Μαρούσι :An MBA or Master’s degree. Experience in one or more the following technology sectors: A degree in Computer Science, Software Development or Computational…
4 μήνες πριν

Front End Web Developer  Atcom S.A.
Αχαρνές :Understanding of web accessibility (ARIA, WCAG). Experience with Web Content Management Systems. Familiarity with Figma, photoshop or equivalent applications.
4 μήνες πριν

Java/Web Software Developer with German Knowledge  European Dynamics
Μαρούσι :Bachelor's degree in computer science or a related technical field or equivalent work experience; Angular), web services and/or micro-services, object…
4 μήνες πριν

Junior Java Developer  Satways
Χαλάνδρι :University Degree in Computer Science or Computer Engineering or related area. Experience with Java programming language.
4 μήνες πριν

React/NodeJS Web Developer  Satways
Χαλάνδρι :Experience in Web Design using React Javascript and HTML/CSS. Design and develop Enterprise Web Applications using React, incorporating multiple, state of the…
4 μήνες πριν

Senior Java Developer  Satways
Χαλάνδρι :5+ years working experience as full-stack Java developer. Desired skills include Java, Rest, Web Services, EJB3, Application Servers, Messaging Systems, SQL,…
4 μήνες πριν