θέσεις εργασίας Πληροφορική Τρίκαλα

Θέσεις εργασίας 1 έως 9 από 9

Backend Web Developer Trikala  kariera.gr
Τρίκαλα :At least 2 years of experience as a backend web developer. Knowledge of the Smarty (or Twig) template engine is a strong plus. Be considered a strong plus.
9 ημέρες πριν

Frontend Web Developer Trikala  kariera.gr
Τρίκαλα :At least 2 years of experience as a backend web developer. Knowledge of the Smarty (or Twig) template engine is a strong plus.
9 ημέρες πριν

FullStack Web Developer Trikala  kariera.gr
Τρίκαλα :At least 2 years of experience as a backend web developer. Knowledge of the Smarty (or Twig) template engine is a strong plus.
9 ημέρες πριν

Store manager  kariera.gr
Τρίκαλα :Αναζητά στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης να εντάξει στο δυναμικό της. Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση για την έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.
20 ημέρες πριν

Frontend Web Developer Trikala  applymycv.gr
Τρίκαλα :At least 2 years of experience as a backend web developer. At least 2 years of experience as a backend web developer.
30+ ημέρες πριν

Backend Web Developer Trikala  applymycv.gr
Τρίκαλα :At least 2 years of experience as a backend web developer. At least 2 years of experience as a backend web developer. Be considered a strong plus.
30+ ημέρες πριν

FullStack Web Developer Trikala  applymycv.gr
Τρίκαλα :At least 2 years of experience as a backend web developer. At least 2 years of experience as a backend web developer.
30+ ημέρες πριν

Sales and Business Developer Athens  Fagron
Τρίκαλα :This position is responsible to drive sales of Fagron products by leading a designated sales team to achieve budget in all company KPIs including sales, EBITDA…
30+ ημέρες πριν

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Συνεργάτη στα πλαίσια του ΕΕ διακρατικής συνεργασίας “R4S” και συγκεκριμένα του υποέργου «COMPETE» [82] (Φυσικομαθηματικές επιστήμες)  Cais upatrasel
Τρίκαλα :Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα…
30+ ημέρες πριν