θέσεις εργασίας Πρακτική Άσκηση Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας 21 έως 23 από 23

Συνεργάτης για Διαχείριση και Υποστήριξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεργάτης για Διαχείριση και Υποστήριξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
5 μήνες πριν

Φοιτητής-τρια για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Φοιτητές των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημικών και Χημικών Μηχανικών. H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.,. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6 μήνες πριν

Φοιτητής-τρια για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Φοιτητή-τρια για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.,. Βιομηχανία τροφίμων με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο των…
7 μήνες πριν