θέσεις εργασίας Πρακτική Άσκηση Ιωάννινα

Θέσεις εργασίας 1 έως 2 από 2

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην PLAN A.E.  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Ιδρύθηκε το 2005 στα Ιωάννινα και έχει 4 τομείς δραστηριοποίησης: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στα προγράμματα…
7 ημέρες πριν

"ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου" (Μεταπτυχιακοί φοιτητές πληροφορικής)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :«ΔΡΑΣΗ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ:
7 ημέρες πριν