θέσεις εργασίας Πρακτική Άσκηση Πάτρα

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 25

Θέσεις για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην BYTEMOBILE ΜΕΠΕ  Cais upatrasel
Πάτρα :Η εταιρεία BYTEMOBILE ΜΕΠΕ ψάχνει για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και για Μηχανικούς Η/Υ που να ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.…
30+ ημέρες πριν

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙI, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: EPOC-Aqua, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:3073" (Ε.Υ.: Αλ. Κατσαούνης) (2 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, 1 Μεταδιδάκτορας)  Cais upatrasel
Πάτρα :Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών Διεργασιών, για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της…
30+ ημέρες πριν

Πρακτική Άσκηση στην app2u (Web Developer, Mobile Developer)  Cais upatrasel
Πάτρα :Η app2u είναι ένα φιλόδοξο start-up digital studio που δραστηριοποιείται στο χώρο των ψηφιακών υπηρεσιών. Η app2u προτείνει λύσεις στο πεδίο της στρατηγικής,…
30+ ημέρες πριν

Διδακτικό προσωπικό στο φροντιστήριο ΚάΠα κορυφή  Cais upatrasel
Πάτρα :Μαθήματα - διδακτική υποστήριξη σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας.
30+ ημέρες πριν

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Γενικευμένη Μέθοδος Προσομοίωσης της Αυτο-Οργάνωσης σε Νανοδομημένα Πολυμερικά Συστήματα" (D.655-ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Βλ. Μαυραντζάς) (1 Μεταδιδάκτορας, 3 Μεταπτυχιακοί φοιτητές)  Cais upatrasel
Πάτρα :Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Γενικευμένη Μέθοδος Προσομοίωσης της Αυτο-Οργάνωσης σε…
30+ ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου ΙΔ για την παροχή έργου "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίου Πατρών" (D.245-Ε.Υ.: Α. Αλεξανδρίδης)  Cais upatrasel
Πάτρα :Ειδικότητα ΠΕ (Μερικής Απασχόλησης). Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων και εργαλείων μοντελοποίησης τους.
30+ ημέρες πριν

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση φοιτητών στη Thinkdigital στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ  Cais upatrasel
Πάτρα :Εφαρμογή και υλοποίηση διαφημιστικών υπηρεσιών διαδικτύου, υπηρεσίες ad serving, τεχνολογίες Internet.
30+ ημέρες πριν

Διδακτική υποστήριξη σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ.  Cais upatrasel
Πάτρα :Προϋπηρεσία σε επαγγελματικό ή σε ερασιτεχνικό (ιδιωτικό) επίπεδο. Οργάνωση διδασκαλίας με υλικό (σημειώσεις,κτλ.) που υποστηρίζουν τα δηλωθέντα από τον…
30+ ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Αποφάσεις αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης στα νευρικά βλαστικά κύτταρα: Geminin, έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και μεταγραφική ρύθμιση» (D.966-Ε.Υ.: Στ. Ταραβήρας)(2 Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ή Υποψήφιοι διδάκτορες)  Cais upatrasel
Πάτρα :Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 404 / 19-12-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του…
30+ ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την Τεχνική Υποστήριξη της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πάτρας» με MIS 299948  Cais upatrasel
Πάτρα :Α) Πτυχίο ΠΕ (Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και…
30+ ημέρες πριν