θέσεις εργασίας Πρακτική Άσκηση Πάτρα

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 25

Θέσεις για Πρακτική Άσκηση Φοιτητών στην BYTEMOBILE ΜΕΠΕ  Cais upatrasel
Πάτρα :Η εταιρεία BYTEMOBILE ΜΕΠΕ ψάχνει για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και για Μηχανικούς Η/Υ που να ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
6 ημέρες πριν

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙI, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: EPOC-Aqua, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:3073" (Ε.Υ.: Αλ. Κατσαούνης) (2 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, 1 Μεταδιδάκτορας)  Cais upatrasel
Πάτρα :Α) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (2 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές). Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, στο Εργαστήριο Ηλεκτροχημείας και Χημικών…
6 ημέρες πριν

Διδακτικό προσωπικό στο φροντιστήριο ΚάΠα κορυφή  Cais upatrasel
Πάτρα :Μαθήματα - διδακτική υποστήριξη σε φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΑΠ. Το φροντιστήριο Ανωτάτης Εκπαίδευσης ΚάΠα κορυφή αναζητά διδακτικό προσωπικό για μερική απασχόληση.
6 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου ΙΔ για την παροχή έργου "Πρακτική Άσκηση Πανεπιστηµίου Πατρών" (D.245-Ε.Υ.: Α. Αλεξανδρίδης)  Cais upatrasel
Πάτρα :Οργάνωση διαδικασιών και μηχανισμών επικοινωνίας με τους εργοδότες και τους φοιτητές. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την…
6 ημέρες πριν

Πρακτική Άσκηση στην app2u (Web Developer, Mobile Developer)  Cais upatrasel
Πάτρα :Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε καθημερινή συνεργασία με τους έμπειρους προγραμματιστές μας. Αναζητούμε άτομα που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την…
6 ημέρες πριν

Διδακτική υποστήριξη σε φοιτητές ΑΕΙ,ΤΕΙ, ΕΑΠ  Cais upatrasel
Πάτρα :Απόφοιτοι σχολών Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα: Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών…
6 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Αποφάσεις αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης στα νευρικά βλαστικά κύτταρα: Geminin, έλεγχος του κυτταρικού κύκλου και μεταγραφική ρύθμιση» (D.966-Ε.Υ.: Στ. Ταραβήρας)(2 Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες ή Υποψήφιοι διδάκτορες)  Cais upatrasel
Πάτρα :Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 404 / 19-12-2014 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου…
6 ημέρες πριν

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση φοιτητών στη Thinkdigital στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ  Cais upatrasel
Πάτρα :Στα πλαισια του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών που επιχορηγείται απο το ΕΣΠΑ η Thinkdigital ενδιαφέρεται για την απασχόληση έως και 2 φοιτητών σχολών…
6 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου για την Τεχνική Υποστήριξη της πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Πάτρας» με MIS 299948  Cais upatrasel
Πάτρα :Β) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε τεχνική υποστήριξη πράξεων ΔΑΣΤΑ ή Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ΜΟΔΙΠ ή ΜΟΚΕ ή…
6 ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική" (D.653-Ε.Υ.: Α.ΡΑΛΛΗ)  Cais upatrasel
Πάτρα :Σύμφωνα με το Τεχνικό παράρτημα του έργου σε έναν (1) Μεταδιδάκτορα ερευνητή καθώς και σε δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.
6 ημέρες πριν