θέσεις εργασίας Υγεία-Φαρμακευτικά Κέρκυρα

Θέσεις εργασίας 1 έως 1 από 1

Sous Chef  Randstad
Κέρκυρα :Διασφάλιση ότι η κουζίνα πληρεί όλους τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
4 μήνες πριν