θέσεις εργασίας Υγεία-Φαρμακευτικά

Θέσεις εργασίας 61 έως 70 από 141

Θέση εργασίας για Ιατρό  Cais upatrasel
Πάτρα :Ζητείται ιατρός για την κάλυψη της θέσης του επιστημονικού συνεργάτη στο πλαίσιο κλινικών μελετών για το Αιματολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής.
30+ ημέρες πριν

Ιατρός Νευρολόγος  skywalker.gr
:Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας.
30+ ημέρες πριν

Υπάλληλος Υποδοχής / Κρατήσεων  skywalker.gr
:Κομψή εμφάνιση, πολύ καλή υγεία και φυσική κατάσταση. Το Leda Village Resort στο Πήλιο αναζητά υποψηφίους για τη θέση: Δυναμική προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα.
30+ ημέρες πριν

Ναυαγοσώστης (Lifeguard)  skywalker.gr
:Κομψή εμφάνιση, πολύ καλή υγεία και φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση και υγεία που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων της θέσης.
30+ ημέρες πριν

Υπεύθυνος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού  skywalker.gr
:Έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων με στόχο την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η κάθε…
30+ ημέρες πριν

Ιατρός εν Aναμονή Eιδικότητας  skywalker.gr
:Ο όμιλος Figura - Eonia στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης,. Για τα καταστήματα στην Αθήνα, αναζητά συνεργασία με:
30+ ημέρες πριν

Ιατρός / Δερματολόγος  skywalker.gr
:Ο όμιλος Figura - Eonia στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης,. Για τα καταστήματα στην Αθήνα, αναζητά συνεργασία με:
30+ ημέρες πριν

Ιατρός / Πλαστικός Χειρουργός  skywalker.gr
:Ο όμιλος Figura - Eonia στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης,. Για τα καταστήματα στην Αθήνα, αναζητά συνεργασία με:
30+ ημέρες πριν

Ιατρός / Πλαστικός Χειρουργός  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Ο όμιλος Figura - Eonia στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης,. Για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά συνεργασία με:
30+ ημέρες πριν

Ιατρός / Δερματολόγος  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Ο όμιλος Figura - Eonia στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και στελέχωσης,. Για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, αναζητά συνεργασία με:
30+ ημέρες πριν