θέσεις εργασίας Χρηματο-οικονομικά Λαμία

Θέσεις εργασίας 1 έως 2 από 2

Ασφαλιστικοί Πράκτορες  JobFind
Λαμία :Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.
30+ ημέρες πριν

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  Indeed
Λαμία :Έρευνα και ανάπτυξη νέων αγορών και πελατών. Διαχείριση, οργάνωση και αξιοποίηση πωλητών και υποκαταστημάτων. Συμμετοχή στη διαμόρφωση του στόχου πωλήσεων.
30+ ημέρες πριν