θέσεις εργασίας Χρηματο-οικονομικά Πάτρα

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 19

Υπεύθυνος Λογιστηρίου - Senior Accountant - Πάτρα  TPL IKE
Πάτρα :Απαραίτητη γνώση λογιστικής, οικονομικός έλεγχος (ισοζύγια, ισολογισμοί, KPI, cashflow analysis) σε σύστημα εμπορικής διαχείρισης ERP καθώς και ομαδικό πνεύμα…
7 ημέρες πριν

Διευθυντής Εκπαιδευτικού Οργανισμού  Randstad
Πάτρα :Διαχειρίζεται, να συντονίζει και να επιβλέπει την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
30+ ημέρες πριν

Financial Analyst  Cais upatrasel
Πάτρα :Develops and maintains financial models and analyses to determine financial impact of business decisions. SAP or ERP experience desired.
30+ ημέρες πριν

Ασφαλιστικοί Πράκτορες  JobFind
Ναύπακτος :Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.
30+ ημέρες πριν

Ασφαλιστικοί Πράκτορες  JobFind
Πάτρα :Πάτρα - Ασφαλιστικοί Πράκτορες Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.…
30+ ημέρες πριν

Υπάλληλος σε Τμήμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  Cais upatrasel
Πάτρα :Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά/ χρηματοοικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων ή το marketing θα συνεκτιμηθεί στην επιλογή του τελικού υποψηφίου.
30+ ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδιακτορικής διατριβής στα πλαίσια του ΘΑΛΗ, Παν/μιο Πατρών  Cais upatrasel
Πάτρα :Οι Υποψήφιοι πρέπει να είναι (α) Πτυχιούχοι Οικονομολόγοι ή Μαθηματικοί, ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί και (β) κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πρώτου Κύκλου.
30+ ημέρες πριν

Data scientist- Consultant and Senior consultant  Cais upatrasel
Πάτρα :2-7 years of working or related research experience (evidenced by PhD and/or relevant publications, awards, or completed project credentials) with preferably at…
30+ ημέρες πριν

Ασφαλιστικοί & Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι  Cais upatrasel
Πάτρα :Η Εθνική Ασφαλιστική κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά τόσο στον Κλάδο Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους.
30+ ημέρες πριν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε προσωπικό στο πλαίσιο της Πράξης "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" (υποβολή υποψηφιοτήτων: 22/02/14 - 04/03/2014) (7 άτομα)  Cais upatrasel
Πάτρα :«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) με κωδικό «ΜΙS 296121» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.).
30+ ημέρες πριν