θέσεις εργασίας Χρηματο-οικονομικά

Θέσεις εργασίας 51 έως 60 από 1751

2021 Greece Discover Graduate Programme Corporate Business  Vodafone
Αθήνα :Recently graduated within the past two years - Master's (relevant degree in Finance/Accounting or HR or Legal). HR, Finance, Legal & External Affairs.
3 ημέρες πριν

Σύμβουλος Ενεργειακών Λύσεων (Πλήρης / Μερική Απασχόληση)  JobFind
Αθήνα :Είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 1000 ταχύτερα…
3 ημέρες πριν

Βοηθός Υπεύθυνου Κοστολόγησης  skywalker.gr
:Σύνταξη μηνιαίων reports σχετικά με συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη και παρουσίαση στη Διοίκηση. Το Οικονομικό Τμήμα εκδοτικής εταιρίας ζητά.
3 ημέρες πριν

Collection Agent  skywalker.gr
:Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων, εταιρίες ενημέρωσης, τράπεζες, call center τηλεπικοινωνίας, δικηγορικές…
3 ημέρες πριν

Financial Reporting Analyst  skywalker.gr
Παλλήνη :Άριστη γνώση Excel, διαχείρισης βάσης δεδομένων, Power Point και εξοικείωση με λογιστικά πακέτα. H φαρμακοβιομηχανία Genepharm με έδρα στην Παλλήνη Αττικής,…
3 ημέρες πριν

Προϊστάμενος Εξωδικαστικού Συμβιβασμού  skywalker.gr
:Μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων. Απόφοιτος/η ΑΕΙ με κατεύθυνση οικονομικά ή διοίκησης επιχειρήσεων.
3 ημέρες πριν

Base Admin Assistant  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :University degree or higher in Finance and Accounting, Business administration or similar degree. Defending their rights regardless of their race, creed or…
3 ημέρες πριν

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ  ICAP Group
Αθήνα :Μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων. Απόφοιτος/η ΑΕΙ με κατεύθυνση οικονομικά ή διοίκησης επιχειρήσεων.
3 ημέρες πριν

Εκπρόσωπος Εξωδικαστικού Συμβιβασμού  skywalker.gr
:Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων, εταιρίες ενημέρωσης, τράπεζες, call center τηλεπικοινωνίας, δικηγορικές…
3 ημέρες πριν

Collection Agent  ICAP Group
Αθήνα :Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων, εταιρίες ενημέρωσης, τράπεζες, call center τηλεπικοινωνίας, δικηγορικές…
3 ημέρες πριν