θέσεις εργασίας Marketing-Management Ηράκλειο

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 111

Marketing & Exports Assistant  Job Seeker
Ηράκλειο :Παροχή διοικητικής υποστήριξης για ανάγκες του τμήματος · Συνεργασία με τα λοιπά τμήματα της εταιρίας για τη διαχείριση προωθητικών ενεργειών και sell out…
11 ώρες πριν

Junior Business Analyst (Remote Internship)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :Familiarity with Microsoft Excel or other data analysis tools. We are currently offering a beginner-level internship program tailored for individuals passionate…
8 ώρες πριν

Junior Corporate Accountant (Remote Internship – Accounting)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :Knowledge of accounting software such as SAP or QuickBooks is a plus. As a Corporate Accounting Intern, you will work closely with the finance team, where you…
8 ώρες πριν

Junior Blockchain Developer (Remote Internship – IT)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :Knowledge of various blockchain platforms, such as Ethereum or Hyperledger, is a plus. Familiarity with programming languages, such as Solidity, JavaScript, or…
14 ώρες πριν

Junior Project Manager (Remote Management Internship)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :Knowledge of project management software tools, such as Asana, Trello, or Jira, is a plus. Familiarity with project management principles and methodologies is a…
19 ώρες πριν

Junior Marketing Specialist (Remote Internship - Marketer)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :You will have the chance to gain hands-on experience in various marketing activities, including market research, social media management, content creation, and…
19 ώρες πριν

Junior Corporate Financier (Remote Internship - Finance)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :Support the team with project management and process improvement initiatives. Familiarity with project management tools and techniques is a plus.
19 ώρες πριν

Junior PR Specialist (Remote Internship – Public Relations)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :As a Public Relations Intern, you will collaborate closely with the communications team, where you will be responsible for various tasks, including media…
19 ώρες πριν

Junior Market Analyst (Remote Internship – Market Research)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :As a Market Research Analysis Intern, you will collaborate closely with the consulting team, where you will be responsible for various tasks, including data…
19 ώρες πριν

Junior QA Specialist (Remote Internship – Quality Assurance)  TalentKompass Deutschland
Ηράκλειο :As a Quality Assurance Intern, you will collaborate closely with the QA team, where you will be responsible for various tasks, including testing software…
19 ώρες πριν