θέσεις εργασίας Κιλκίς

Θέσεις εργασίας 41 έως 50 από 51

Τεχνικός Δικτύου Φυσικού Αερίου  skywalker.gr
Κιλκίς :Απόφοιτος ΙΕΚ τεχνικός αερίων καυσίμων / τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων ή πτυχιούχος μηχανικός ΤΕΙ (μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μηχανικός…
12 μήνες πριν

Business Analyst Team Leader  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1). Επαρκής γνώση συστημάτων ERP / CRM / HRM. Επαρκής γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MSSQL).
12 μήνες πριν

Order Processing Specialist  skywalker.gr
Κιλκίς :Στη διεθνή αγορά επιθυμεί να προσλάβει για την εμπορική διεύθυνση. Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad). Μετακίνηση προς την εταιρία με ιδιόκτητα λεωφορεία …
12 μήνες πριν

Sales Representative  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency). Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad). Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
12 μήνες πριν

Ηλεκτρολόγος Συντηρητής  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο υποψήφιος θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής μονάδας στη Νέα Σάντα.
13 μήνες πριν

Διαχειριστής Προγραμμάτων PRP / MRP  skywalker.gr
Κιλκίς :Πολύ καλή γνώση MS Office. Υπεύθυνος για την κεντρική διαχείριση αλλαγών των παραγγελιών. Μετακίνηση προς την εταιρία με ιδιόκτητα λεωφορεία (Κιλκίς &…
14 μήνες πριν

Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων Εξωτερικού  skywalker.gr
Κιλκίς :Ο υποψήφιος θα συμμετέχει στην προώθηση των προϊόντων της εταιρίας στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων πωλήσεων και την ενίσχυση της εταιρικής…
14 μήνες πριν

Πωλητές/τριες Μερικής Απασχόλησης  skywalker.gr
Κιλκίς :Έχετε το κίνητρο και τη φιλοδοξία να κάνετε καριέρα στη JYSK. Ένα ανταγωνιστικό bonus, που θα ανταμείψει τις εξαιρετικές πωλήσεις και τα αποτελέσματα.
14 μήνες πριν

Πωλητές/τριες Πλήρους Απασχόλησης  skywalker.gr
Κιλκίς :Έχετε το κίνητρο και τη φιλοδοξία να κάνετε καριέρα στη JYSK. Ένα ανταγωνιστικό bonus, που θα ανταμείψει τις εξαιρετικές πωλήσεις και τα αποτελέσματα.
15 μήνες πριν

Store Manager  skywalker.gr
Κιλκίς :Είστε πρόθυμοι να κάνετε την υπέρβαση για να κλείσετε μια πώληση; Σας αρέσει να εργάζεστε σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις;…
15 μήνες πριν