θέσεις εργασίας Ορεστιάδα

Θέσεις εργασίας 1 έως 3 από 3

Χημικός για Ποιοτικό Έλεγχο  skywalker.gr
Ορεστιάδα :Ο/η συνεργάτης θα ασχοληθεί με τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων και συμπληρωματικές εργασίες που συνδέονται με την παραγωγή και την ποιότητα.
30+ ημέρες πριν

Υπάλληλος Αποθήκης  skywalker.gr
Ορεστιάδα :Ορθή καταγραφή προϊόντων και έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής. Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).
7 μήνες πριν

Invigilator for ECDL Exams  PeopleCert
Ορεστιάδα :Invigilators are held responsible for smooth running of exam administration and for continuous support to candidates’ needs. Good command of English (optional).
14 μήνες πριν