θέσεις εργασίας Μηχανικοί

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 3719

Back-End Software Engineer (Athens)  qmetric
Αθήνα :Self-directed learner who quickly learns new programming languages and/or technologies. BS/MS degree in Computer Science, Engineering or a related field – but…
1 ώρα πριν

Application and Onboarding DevOps Engineer  Deutsche Telekom AG
Αθήνα :Ensure infrastructure and/or application availability and continuously optimize resource usage. University degree in Technical area (Computer Science,…
53 λεπτά πριν

Senior Manager, Product Line Leader (PGNAA & Minerals)  Thermo Fisher Scientific
Αθήνα :Own the product roadmap and be accountable for product lifecycle management from concept through to discontinuation.
4 ώρες πριν

IT Systems Engineer  JobFind
Θεσσαλονίκη :Διαχείριση διαδικασιών backup Οργάνωση/παροχή τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες της εταιρείας με υπομονή και επαγγελματισμό.
56 λεπτά πριν

Senior Software Engineer  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :BSc or MSc in Computer Science or equivalent education. Experience with SQL or NoSQL database technologies. Mysql (or any SQL db).
3 ώρες πριν

Cloud Portal Product Manager  Deutsche Telekom AG
Αθήνα :Bachelor's or University degree degree. You are experienced product manager with knowledge of multiple functional areas such as Product Management, Engineering,…
53 λεπτά πριν

IT Support Engineer  kariera.gr
Ηράκλειο :Εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων υποδομών και ασφάλειας πληροφοριών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες.
3 ώρες πριν

Security Systems Sales Engineer  iTechScope Recruitment
Αθήνα :Bachelor’s degree in the Technology field, preferably Electronic, Electrical or Automation. Spotting trends, or gaps in the market that will enable our products…
2 ώρες πριν

Θέσεις εργασίας για Procurement Engineer στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  Cais upatrasel
Αθήνα :Diploma of Mechanical or Chemical or Electrical Engineering. Previous experience in the Industrial or/and Energy Sectors, 0-3 years.
3 ώρες πριν

Digital Marketing Manager  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητείται ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α που θα στελεχώσει το τμήμα Marketing για να καλύψει τη θέση του/της…
3 ώρες πριν