θέσεις εργασίας Πληροφορική Ηράκλειο

Θέσεις εργασίας 1 έως 10 από 38

Software Engineer, Fintech - Crete  Channel VAS
Ηράκλειο :Bachelor's degree in Computer Science or a related discipline. As a Software engineer you will be involved with analysis, design, development, and maintenance…
3 ημέρες πριν

Revenue & E-Commerce Manager  JobFind
Ηράκλειο :Bachelor’s Degree in marketing, business, sales or related fields. O Understands and communicates the value of the brand name as it relates to franchise…
6 ημέρες πριν

Full Stack Developer  Indeed
Ηράκλειο :Multi Travel Software is looking for a Full Stack Developer (Mid / Senior) in order to join our team.
6 ημέρες πριν

θέση έκτακτου προσωπικού για Πτυχιούχο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πολυτεχνικής Σχολής στον τομέα του Ηλεκτρονικού/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  FORTH-ICS
Ηράκλειο :Όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού. Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων. Τις διατάξεις του αρθ.
9 ημέρες πριν

Σύμβουλος Πωλήσεων  Praktiker
Ηράκλειο :1 Ελληνικό Δίκτυο καταστημάτων DIY & Home Improvement, που εκπαιδεύει τους καταναλωτές στη φιλοσοφία «Φτιάξ’ το μόνος σου» (Do-it-Yourself) από το 1991.
13 ημέρες πριν

Site Reliability Engineer - Frontend Team - Remote  Indeed
Ηράκλειο :Experience with ReactJS and/or NextJS frameworks. Thorough knowledge of Docker and orchestration tools such as Kubernetes or Nomad.
13 ημέρες πριν

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  kariera.gr
Ηράκλειο :Εξοικείωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γνώστης/-τρια MS Office. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Πωλήσεων Ξενοδοχείου και θα…
11 ημέρες πριν

θέση έκτακτου προσωπικού για Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών /Πληροφορική ή στη Μηχανική Υπολογιστών  FORTH-ICS
Ηράκλειο :Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, κ. Δ. Όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού. Τις διατάξεις του αρθ.
10 ημέρες πριν

Senior Site Reliability Engineer - Banking - DevOps - Remote  Indeed
Ηράκλειο :1-3+ years experience with a programming language (Rust, Python or Golang). Experience with Slack, Jira, Google, and/or Gitlab APIs.
13 ημέρες πριν

Senior Backend Developer - Golang - Build Games  Indeed
Ηράκλειο :Experience with RabbitMQ or Kafka. Experience in C++, Java or Go. Work with #Go and #Java code for REST servers. Remote work in Malta - relocation options.
10 ημέρες πριν