θέσεις εργασίας Πληροφορική Κιλκίς

Θέσεις εργασίας 1 έως 7 από 7

Junior Web Developer  JobFind
Κιλκίς :Η Ultavision είναι μια ομάδα που δουλεύει πάνω στη σύγχρονη ψηφιακή επικοινωνία και το Marketing και αναζητούμε έναν J unior Web Developer να ενταχθεί στη…
4 ημέρες πριν

Business Analyst  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1). Επαρκής γνώση συστημάτων ERP / CRM / HRM. Επαρκής γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MSSQL).
30+ ημέρες πριν

IT Support Engineer  skywalker.gr
Κιλκίς :Συμμετέχει σε έργα του Τεχνικού Τμήματος. Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ με αντικείμενο σπουδών την Πληροφορική. Καλή γνώση εφαρμογών MS Office και MS Office 365.
6 μήνες πριν

Software Engineer  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency). Καλή γνώση HTML5, CSS3, Javascript, PHP. Εμπειρία σε εργαλεία διαχείρισης εκδόσεων λογισμικού (κατά προτίμηση Git).
11 μήνες πριν

Software Developer  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση προγραμματισμού σε VBA, VB. Άριστη γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων (MS SQL, MS Access). Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Αdvanced,…
12 μήνες πριν

Business Analyst Team Leader  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1). Επαρκής γνώση συστημάτων ERP / CRM / HRM. Επαρκής γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (MSSQL).
12 μήνες πριν

Μηχανικός Πληροφορικής  skywalker.gr
Κιλκίς :Άριστη γνώση αγγλικών (επίπεδο Proficiency). Καλή γνώση HTML5, CSS4, Javascript framework (κατά προτίμηση Angular).
15 μήνες πριν