θέσεις εργασίας Πληροφορική Ρέθυμνο

Θέσεις εργασίας 1 έως 2 από 2

Marketing Specialist  CollegeLink
Ρέθυμνο :Loguers is a Sales and Marketing company for the Hospitality industry. Plan and execute digital marketing campaigns, including SEO/SEM, email, social media and…
30 ημέρες πριν

Τεχνικός Πληροφορικής με Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Η/Υ ή Μηχανικών Η/Υ ή Διαδραστικών Πολυμέσων ή παρεμφερές αντικείμενο  Cais upatrasel
Ρέθυμνο :Net Technologies, C++, C#, VB, ArcObjects, ASP, PHP, HTML, XML, JSP, JSF, AJAX, Java, Javascript. Εμπειρία σε Βάσεις Δεδομένων (RDBMS) με έμφαση σε MS SQL…
4 μήνες πριν