θέσεις εργασίας Πρακτική Άσκηση Ιωάννινα

Θέσεις εργασίας 1 έως 3 από 3

Πρακτική άσκηση φοιτητών στην PLAN A.E.  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Η εταιρία PLAN A.E. δέχεται φοιτητές για πρακτική άσκηση. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στα προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις.
30+ ημέρες πριν

"ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου" (Μεταπτυχιακοί φοιτητές πληροφορικής)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Απαιτείται αντίγραφό πτυχίου ή βεβαίωση γραμματείας ότι έχει ολοκληρώσει τις απαιτήσεις για τη λήψη πτυχίου όπου θα φαίνεται και ο αναμενόμενος βαθμός πτυχίου.
30+ ημέρες πριν

Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στη ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ (Μηχανολόγοι/Αεροναυπηγοί/Πολιτικοί Μηχανικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακοί φοιτητές)  Cais upatrasel
Ιωάννινα :Οι θέσεις είναι διαθέσιμες στα Ιωάννινα και σε πόλεις της Γερμανίας. Αποστολή βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στα αγγλικά στη διεύθυνση…
30+ ημέρες πριν