θέσεις εργασίας Πρακτική Άσκηση Λάρισα

Θέσεις εργασίας 1 έως 1 από 1

Πρακτική άσκηση στο Επιμελητήριο Λάρισας  Cais upatrasel
Λάρισα :45/25-6-2013 (θέμα 8ο) Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής αποδέχεται αιτήσεις σπουδαστών προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση από 1-10-2013 έως…
4 μήνες πριν