θέσεις εργασίας Τεχνικοί-Συντηρητές Ιωάννινα

Θέσεις εργασίας 21 έως 22 από 22

Logistics and Procurement Manager  skywalker.gr
Δήμος Ιωαννιτών :Regularly performs trainings or gives training support, to introduce or refresh policies that are coherent with her/his field of management.
12 μήνες πριν

SMS roving reception assistant  skywalker.gr
Δήμος Ιωαννιτών :Completed high school education or higher; Greek National, or legally allowed to work in Greece; 11 months (3 months of evaluation period plus 8 months or…
17 μήνες πριν