θέσεις εργασίας Τεχνικοί-Συντηρητές Ορεστιάδα

Θέσεις εργασίας 1 έως 1 από 1

Υπάλληλος Αποθήκης  skywalker.gr
Ορεστιάδα :Ορθή καταγραφή προϊόντων και έλεγχος δελτίων παραλαβής και αποστολής. Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, Windows).
8 μήνες πριν